Decizie Istorica: FEDERATIA SERVICIILOR DE SECURITATE salută decizia CNSC de a respinge achizițiile publice încheiate la prețuri de ruinare, care nu acoperă costurile executării reale a contractului.

Federația Seviciilor de Securitate salută decizia nr. 1500/C8/1659 din 04.09. 2019 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor care, pentru prima oară, admite că o autoritate contractantă nu poate încheia contracte publice la prețuri de ruinare, care nu pot acoperi costurile  reale ale executării contractului pentru servicii de paza.

Astfel decizia nr. 1500/C8/1659 din 4.090.2019 a CNSC arată că:

  • Autoritățile contractante trebuie să verifice legalitatea și sustenabilitatea ofertelor de preț primite și  nu trebuie să încurajeze atribuirea de contracte în care tariful ofertat nu permite salarizarea personalului „măcar la nivelul minimal impus de lege”. Autoritatea contractantă are obligația de a verifica temeinic toate aspectele constituirii prețului din ofertă astfel încât el să respecte toate obligațiile legale referitoare la costul forței de muncă folosite și să includă „toate cheltuielile necesare directe și indirecte”.
  • Atribuirea contractelor publice către întreprinderi care nu respectă legislația privind salarizarea reprezintă o „abordare discriminatorie și nedreaptă față de întreprinderile care respectă prevederile juridice și astfel s-ar acorda un avantaj arbitrar celor care le încalcă, ceea ce ar putea genera și o concurență neloială din partea întreprinderilor care nu respectă prevederile în raport cu cele care le respectă”.
  • Invocarea de catre ofertanți a a existenței unor convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru angajarea șomerilor pentru care statul plătește subvenții, nu trebuie să fie luată în considerație în justificarea prețurilor neobișnuit de mici pentru că autoritatea contractantă nu are posibilitatea să verifice că angajații subvenționați își vor desfășura activitatea în cadrul viitorului contract. Atribuirea contractelor la prețuri neobișnuit de mici induce riscul „ca atribuirea contractelor publice să nu se mai realizeze pe criterii de concurențialitate loială și de preț ci, toate contractele vor fi obținute de ofertantul care acumulat, de-a lungul timpului cele mai multe subvenții…pe care le va invoca pentru ofertarea unui tarif care nu acoperă costul real al prestării serviciilor, distorsionând astfel piața achizițiilor publice sectoriale.”

Gabriel Badea, președinte FSS: ”Decizia CNSC are o importanță extraordinară, aș putea spune chiar istorică pentru industria serviciilor de securitate și nu numai. Este încă o confirmare că toate eforturile noastre, că toate acțiunile noastre de conștientizare în legătură cu aceste fenomene de concurență neloială au fost justificate și încep să dea rezultate palpabile! Federația noastră a reclamat în repetate rânduri că în spatele ”prețului cel mai mic” se află, de fapt, practici neconcurențiale și oferte care nu se pot susține financiar în condițiile îndeplinirii corespunzătoare a tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Decizia este un prim pas spre descurajarea pseudo-licitațiilor, în care nerespectarea legii devine în mod halucinant un avantaj competitiv, practic cel mai important criteriu de atribuire a unui contract cu statul. Este de asemenea un semnal de mult așteptat de noi și dătător de speranță,  că autoritățile, sau măcar o parte a lor, au început să înțeleagă situația dezastruoasă în care se află mediul concurențial al securității private, grav afectat de practicarea prețurilor de ruinare și că este momentul să aplice și să impună legea înainte de a fi prea târziu.”

CNSC a fost chemată să soluționeze o contestație depusă de SC CIVITAS PSG S.A., care a contestat decizia R.A. Aeroportul Internațional Craiova de a acorda un contract pentru servicii de pază la un pret nejustificat de mic. CNSC a decis anularea raportului de atribuire, obligând autoritatea contractantă să reevalueze ofertele și să emită un nou raport de atribuire.

A consemnat: Ovidiu Constantinescu

Lasă un răspuns