Reading Time: 4 minutes

Exemplu de Structura de prezentare propuneri de proiecte/initiative de management de securitate pentru programul OSPA

PARTEA 1

Date de context:

 • Organizatia pentru care lucreaza Managerul de Securitate (industria in care activeaza, zona geografica, locatii, numar de angajati, alte date relevante pentru stabilirea contextului
 • Cadrul organizatoric in care lucreaza (de ex. Sef serviciu de securitate, membru in echipa de securitate; membru intr-o echipa interoperativa cu sarcini de reducerea pierderilor; mangerul unui proiect de securitate);
 • Profilul de Risc, respectiv principalele ricuri si amenintari cu care se confrunta organizatia sau la care este expusa. Descrierea pe scurt a problemelor de securitate la care ar urma sa raspunda initiativa de securitate prezentata
 • Date despre actuala politica de securitate organizatiei (daca este relevant) precum si despre operatiunile si procesele care ar putea benefcia in urma initiativei, proiectului prezentat (daca este relevant);

Descrierea pe scurt a initiativei de securitate (de vazut pagina cu exemple) ;

Pasii care au fost urmati/Masuri concrete care au fost luate pentru transpunerea in viata a initiativei. Metodele si tehnicile folosite;

De exemplu:

-Folosirea interviurilor, discutiilor, sondajelor, observatiilor directe, calculelor si analizelor in stabilirea situatie anterioare implementarii initiativelor;

-Consultari interne si sistematice cu factori responsabili;

-Promovarea initiativei de securitate si modul cum a fost sustinuta in fata echipei manageriale/ a conducerii companiei;

-Atragerea suportului din partea conducerii, factorilor responsabili si colegilor;

-Promovarea/sustinerea bugetului/identificarea/atragerea unor surse de finantare;

-Cooperarea cu consultanti, cu evaluatorii de risc si cu echipele de ingineri/proiectanti de solutii;

-Colaborarea cu alti factori implicati, de exemplu cu structurile de Asigurarea Calitatii;

-Colaborarea cu furnizorii de servicii si echipamente;

 • Succesul Materializarii Initiativei

Daca programul/initiativa a fost implementata cu succes si integral.

Date despre ce a rezultat in urma implementarii. Se mentioneaza eventuale adaptari si modificari aduse fata de planul initial.

Se dau date despre durata si problemele aparute pe parcursul implementarii.

 1. Estimarea contributiei directe a Managerului/Directorului de Securitate la reusita implementarii initativei.
  • Se descrie pe scurt rolul pe care il detine in general in companie si/sau in proiectul care face obiectul aplicatiei;
  • Se trec in revista calitatile individuale ale candidatului si care au legatura cu proiectul. De exemplu, calitatile de lider sau de bun organizator, capacitatea de a performa in conditii de stres, presiune, capacitatea de gestionare conflicte etc;
  • De asemenea pot fi evidentiate calificarile si programele educationale care stau la baza cresterii competentei managerului de securitate si care au contribuit la succesul initiativei. Ca de exemplu, un manager de securitate a urmat un curs de cybersecurity si astfel a inteles mai bine cum sa adapteze masurile de securitate fizica si procedurile de securitate interna astfel incat sa contracareze amenintarile si riscurile de natura cibernetica.

PARTEA 2

 • Se descriu pe scurt sistemele de referinta in stabilirea rezultatelor pozitive si unitatile de de masura folosite in masurarea impactului pozitiv rezultat in urma implementarii initiativei (Se vor evita aprecierile subiective nesustinute cu date si cifre certe si verificabile provenite din surse credibile
 • De exemplu se pot lua in considerare:Reduceri ale numarului incidentelor de securitate;
 • Cresterea nivelului perceptiei de siguranta la locul de munca (masurat prin sondaje de opinie);
 • Reducerea fluctatiei de personal in posturilor expuse la riscuri (ca urmare reducerii riscurilor)
 • Scaderea valorii pierderilor;
 • Cresterea reputatiei organizatiei rezultata in urma implementarii initiativei de securitate (sustinuta cu data concrete din sondaje, apariii media, scrisori de multumire etc);

In prezentare candidatii vor trebui sa evidentieze in mod clar corelatia dintre masurile luate si impactul pozitiv realizat.

 1. TESTIMONIALE:Aprecierile se vor pastra la candidat in forma originala astfel incat sa poata fi prezentata in orice moment pe parcursul procesului de jurizare, membrilor juriului sau echipei OSPA.
 2. Se vor cita partial sau integral mesaje/recomandari/aprecieri de la colegi, beneficiari, alte persoane relevante care sa sustina ideea ca initiativa/programul prezentat reprezinta o realizare de exceptie;

Exemple de proiecte eligibile pentru programul OSPA  – Management :

 • O noua strategie de securitate sau dezvoltarea unei strategii/politici de securitate in cazul unei noi organizatii:
  • Trecerea de la o abordare reactiva la o atittudine pro-activa:
  • Stabilirea/Cresterea frecventei evaluarilor de risc;
  • Instituirea unui program de sistematic de consultare si schimb de informatii cu sefii unitatilor de productie/vanzare etc pentru identificarea timpurie a vulnerabilitatilor si problemelor de securitate;
  • Noi programe de instruire a agentilor pe principii de preventie;
  • Tratarea incidentelor de securitate
  • Adaptarea/stabilirea de norne procedurale de securitate;
 • Politica de management al incidentelor de securitate:
  • Introducerea unei noi proceduri de raportare si comunicarea incidentelor de securitate;
  • Intocmirea unor harti ale zonelor cu o frecventa ridicata a incidentelor de securitate;
 • Conceperea, Implementarea unor solutii de securitate (tehnologie, operare, cadru procedural, mentenanta):
  • Integrarea si managementul integrat al sistemelor de securitate;
  • Mangementul integrat multi-locatii ale sistemelor de securitate;
 • Dezvolatarea si implementarea unor noi norme si proceduri de securitate:
  • Controlul vizitatorilor;
  • Traficul si parcarea;
  • Managementul problemelor de securitate in legatura cu firme prestatoare sau colaboratoare;
  • Prevenirea fraudelor interne;
  • Gestionarea securitatii deseurilor valorificabile;
 • Dezvoltarea unor criterii de selectie si politici de management al relatiilor cu firme furnizoare de servicii de securitate (paza si/sau tehnologie) bazate pe principii de calitate si profesionalism.
 • Dezvoltarea/implementarea unor programe de instruire si constientizare pe probleme de securitate a personalului organizatiei:
  • Introducerea de noi Teme adaptate la situatia de risc a organizatiei;
  • Dezvoltarea, elaborarea de materiale de instruire pentru cresterea audientei si interesului pentru securitate;
  • Noi metode de organizare si prezentare;
  • Pregatire de securitate dedicata pe segmente de audienta;
 • Participarea in dezvoltarea/customizarea/implementarea unor programe informatice de management al securitatii;

 

Exemplele de mai sus nu au caracter limitativ, in programul OSPA putand fi admise orice alte programe, proiecte, initiative care au avut un impact pozitiv semnificativ demonstrabil in cresterea nivelului de securitate al bunurilor, valorilor, persoanelor.