Vocile Securității Private: Interviu cu dl. Gheorghe Ilie Câștigător OSPA România 2018 Premiul pentru Întreaga Carieră Dedicată Securității Private

Reading Time: 6 minutes

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

“…trebuie să milităm pentru a-i asigura securității private un cadru juridic corespunzător, un nivel sistemic integrator – direct nu complementar, o tehnologie din ce în ce mai performantă, dar mai puțin costisitoare și o educație de securitate susținută.”

Domnul Profesor Ilie și-a început cariera ca ofițer de radiolocație, obținând apoi diploma de inginer la Academia Tehnică Militară, Facultatea de Electronică. A avut o carieră militară de peste 35 de ani, împletită cu o carieră didactică începută în 1973 și încununată cu un doctorat în științe militare. În cadrul lucrării de doctorat a dezvoltat pentru prima oară conceptul integrării securității în calitate prin fiabilitate, viabilitate și operaționalitate, a conceptului de eroare și dezvoltarea metodicii toleranței la eroare, dar și a conceptului de risc asumat securității.

După 1990 a pus bazele serviciului de criptologie al armatei pe care la condus timp de 6 ani.

Cariera didactică derulată la început în cadrul instituțiilor de învățământ militar a continuat după 1996 în cadrul mai multor institutii de invatamant superior din Bucuresti si din tara.

Începând cu anul 1998, domnul Ilie s-a dedicat securității private. A fost un pioner in cercetarea stiintifica in domeniul securitatii private si a elaborat  primul concept de securitate dedicat domeniului financiar-bancar, publicand si o lucrare in acest domeniu. De altfel dl. profesor doctor Ilie este autor si coautor la numeroase volume care s-au constituit in ceea ce numim fundamentul stiintific al securitatii private in Romania.

Vocea Securității Private (VSP): Stimate domnule Profesor, ați câștigat Premiul OSPA pentru întreaga carieră. Este o recunoaștere care vine din partea unei comunități profesionale la a cărei dezvoltare ați pus, din greu, umărul. Cum vi se pare?
Ilie Gheorghe: Lucrez de peste 20 de ani în industria securității private, în special pe latura ei tehnică, și pot să spun că acest fapt mi-a oferit șansa de a îmbina activitățile de natură pur practică cu cele didactice. Am pendulat constant între cele două, aducând dintr-o parte experiența de zi cu zi și rigoarea conceptuală, din cealaltă. Am început prin definirea unor concepte care au fost apoi preluate și generalizate în practică, ceea ce a fost punctul de pornire pentru multe idei dezvoltate de securitatea privată. Iată câteva din conceptele pe care am ajutat să le definim în contextul securității private din România: risc operațional, conceptul de trecere de la management la guvernare prin risc, definind relaționarea certitudine – incertitudine – risc, conceptul de definire a riscului și riscul ca măsură a incertitudinii. Am participat, de asemenea, la grupurile de lucru pentru Legea nr. 333/2003 – privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, HG nr. 301/2012 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 și Instrucțiunea nr. 9/2013 – privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003. Nu în cele din urmă, mă număr printre cei care am pus bazele Asociației Române pentru Tehnica de Securitate.

VSP: Ce credeți despre programul Premiilor OSPA? Cât de relevante sun ele pentru industria securității private din România?
Ilie Gheorghe: OSPA reprezintă o organizație a cărei misiune asumată este să promoveze valorile securității private, pe de o parte, iar, pe de altă parte, să genereze o emulație a acestor valori, evidențiindu-le și încurajându-le pe cele mai semnificative, într-un climat de independență, credibilitate, transparență și respectabilitate. Programul Premiilor OSPA România se înscrie în acest deziderat, asigurând printr-o bună organizare recunoașterea excelenței profesionale, a soluțiilor și serviciilor de securitate de bună calitate, a practicilor eficiente și, mai ales, al respectului reciproc al celor ce slujesc acest domeniu.

VSP: Ați fost nominalizat de două ori și ați câștigat o data…
Ilie Gheorghe: Pentru mine, care am fost nominalizat de două ori în acest program, participarea în sine a fost o onoare și o mândrie, recunoscând, franc, atunci când am fost „învins”, că a câștigat cel mai meritos, cel mai bun, cel mai reprezentativ. Cred că demnitatea juriului și a participanților asigură crezul întrecerii în condiții de egalitate și încredere reciprocă. Dovada eficienței acestui program este faptul că soluțiile și persoanele declarate câștigătoare sunt, de la an la an, tot mai credibile și mai reprezentative.

OSPA: Care au fost cele mai importante 3 elemente ale programului pe care le-ați remarcat?
Ilie Gheorghe: Aș remarca, la început, ca element hotărâtor al Programului, demersul științific al organizației pe „Drumul de Excelență”, ceea ce asigură, cu adevărat, un nivel științific apreciabil atât în performanță, cât și în dinamică. De asemenea, trebuie evidențiat cadrul internațional al Programului care reprezintă o altă cale de dezvoltare, precum și diversitatea de teme abordate de la valori de cercetare, la servicii, tehnologii, standardizare, colaborare asociativă și educație profesională atât pentru furnizorii de securitate (persoane, firme, asociații), cât și pentru beneficiarii securității private.

VSP: Programul premiilor OSPA are ca obiectiv susținerea și promovarea excelenței profesionale. Cât de utilă considerați a fi încercarea de a impune și de a premia un anume set de standarde de calitate la nivelul întregii industrii de securitate privată din Romania?
Ilie Gheorghe: Când ne referim la securitatea privată, cred că trebuie să avem în vedere dubla valență a acestui domeniu: furnizorii privați de servicii și tehnologii de securitate, precum și beneficiarii privați ai serviciilor desemnate. În același timp, complexitatea domeniului bidimensională (siguranță și stabilitate) și multitudinea de componente care o definesc (procesuală – funcțională, procedurală și juridică -, fizică, informațională și de personal) impun căi sigure de dezvoltare științifice și educative, de responsabilitate și eficiență, reclamând, imperios, rigurozitate sistemică, responsabilitate civică, emulație tehnologică și procedurală, într-un cadru definit juridic și economic, onorabil și operațional. Pentru aceasta este nevoie de cerințe și responsabilități precise, de tehnologie guvernată de rigurozitate și nivel științific ridicat, de o ierarhie operațională și de o colaborare performantă între producători și asiguratori, pe de o pare, și de beneficiari de securitate, pe de altă parte. Rigurozitatea, responsabilitatea și operaționalitatea nu pot fi decât guvernate sistemic și, deci, înscrise într-un cadru standard de calitate, de certitudine și de risc operațional asumat.

VSP: Care sunt cele 3 mari probleme cu care se confruntă industria de securitate din România, în opinia dumneavoastră?
Ilie Gheorghe: Există foarte multe păreri potrivit cărora industria și serviciile de securitate sunt într-o apreciabilă scădere economică și operațională. Cauzele acestei scăderi sunt multiple, dar pentru a da un răspuns, „riguros” la întrebare subliniez următoarele:
• primul element de confruntare îl constituie cadrul juridic al domeniului securității private, în special, dar și al securității sociale, în general; există confuzii de definire, amestec de responsabilități, cadru juridic cu tente de marginalizare a securității private, educație de securitate insuficient orientată spre stabilitate și performanță, dar și o insuficientă susținere tehnologică a serviciilor de securitate; ideea că „merge și așa” este poate cea mai defavorabilă manifestare a suficienței și a lipsei de performanță;
• al doilea element este fetișismul de calitate operațională și de manifestare sistemică; există puține proceduri și scenarii de verificare a performanțelor de securitate, a managementului riscului producerii evenimentelor nedorite (incidentelor de securitate), precum și responsabilități scăzute ale producătorilor de sisteme de securitate față de operaționalitatea acestora (manuale de operare lacunare, proceduri insuficient definite, pregătirea precară a operatorilor); dar cele mai grave manifestări de fetișism se referă la insuficiența definirii obiectivelor de securitate, la inexactitatea personalizării soluțiilor, la slaba susținere a analizei de risc, la pregătirea precară a proiectanților și a celor ce implementează sau participă la acceptanța sistemelor de securitate;
• al treilea element se referă la ideea că securitatea este doar consumatoare de resurse, fără a se lua în considerare că aceasta reprezintă principala caracteristică a calității unui proces și participă direct la eficiența acestuia (dimensiunea de stabilitate și componenta de procesualitate).

VSP: Ce este mai important: factorul uman sau tehnologia în industria securității private?
Ilie Gheorghe: Dacă plecăm de la părerea că veriga slabă în securitate o reprezintă factorul uman, am putea trage o concluzie greșită că tehnologia este factor primordial. După părerea mea ambele elemente sunt la fel de importante, fiecare în partea sa de reprezentare sistemică, și deci, trebuie susținute și încurajate în egală măsură, sigur însă cu priorități de etapă, de obiective sau de reprezentativitate dinamică.

VSP: Ați câștigat Premiul OSPA 2018 pentru întreaga carieră așa că este cât se poate de firesc să vă întreb ce mai poate fi făcut pentru a îmbunătăți prestigiul profesiei noastre?
Ilie Gheorghe: În raport cu societatea, o profesie se impune în special prin aportul său la valorile sociale și prin oportunitatea și calitatea cu care răspunde la cerințele acesteia. În această emulație deschisă, cadrul juridic este cel ce asigură raportul de responsabilitate, iar nivelul de calitate al serviciilor, încrederea în acestea. Tehnologia și educația aduc și ele un spor de calitate și operaționalitate. Ca o concluzie directă trebuie să milităm pentru a-i asigura securității private un cadru juridic corespunzător, un nivel sistemic integrator – direct nu complementar, o tehnologie din ce în ce mai performantă, dar mai puțin costisitoare și o educație de securitate susținută.

VSP: În fine, o ultimă întrebare: cu ce gânduri așteptați ediția a IV-a a Premiilor OSPA?
Ilie Gheorghe: Sunt convins că și a IV – a ediție a Premiilor OSPA se va bucura de aceeași participare numeroasă și de proiecte foarte bune înscrise în concurs. Imparțialitatea, credibilitatea și responsabilitatea sunt ingredientele care asigură succesul unui asemenea program, iar câștigul va fi, ca și până acum, nu numai al învingătorilor, ci și al participanților, nominalizați sau nenominalizați.

A consemnat: Ovidiu Constantinescu

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Lasă un răspuns