COMUNICAT din partea Federației Serviciilor de Securitate

Reading Time: 2 minutes

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Prin adresa nr. 278925/S3/VG din 14.03.2019, IGPR Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a solicitat Federației Serviciilor de Securitate să transmită către societățile specializate cu cod CAEN 8010 următoarele precizări referitor la interpretarea art. 46, al. 1, lit. d din Lege 333/2003, cu indicația ca aceste informații să fie folosite în procesul de instruire a agenților de securitate.
Articolul 46(1)(d) impune personalului de paza: “să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea poliției bunurile ori valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri”.

In acest context IGPR atrage atenția ca în înțelesul articolului 46(1)(d), pe lângă obligația de a opri și legitima persoanele despre care există indicii că au săvârșit infracțiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, în cazul “infracțiunilor flagrante” este de așteptat ca agenții de pază să intervină nu doar în interiorul obiectivelor ci și în zona adiacentă a acestora.

Această interpretare a art. 46, al. 1 lit. d a fost consacrată prin Decizia 840/2018 a Curții de Apel Brașov. Astfel instanța a considerat, în cadrul unei cauze penale vizând săvârșirea unei fapte de vătămare corporală, că agentul de securitate care cu bună știință nu a intervenit în cazul unei infracțiuni flagrante săvârșite, în sensul art. 46(1)(d), se face vinovat de abuz în serviciu, faptă prevăzută de art. 297(1) raportat la art. 308.

Prin infracțiuni flagrante în sensul art. din Codul de Procedură Penală se înțelege:
“(1) Infracțiunea descoperită în momentul săvârșirii sau imediat după săvârșire.
(2) Este de asemenea considerată flagrantă și infracțiunea al cărei făptuitor, imediat după săvârșire, este urmărit de organele de ordine publică și de siguranță națională, de persoana vătămată, de martorii oculari sau de strigătul public ori prezintă urme care justifică suspiciunea rezonabilă că ar fi săvârșit infracțiunea sau este surprins aproape de locul comiterii infracțiunii cu arme, instrumente sau orice alte obiecte de natură a-l presupune participant la infracțiune.”

Federația Serviciilor de Securitate
GABRIEL BADEA
PREȘEDINTE

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Lasă un răspuns