Considerații despre provocările și direcțiile viitoare în securitatea cibernetică

Reading Time: 3 minutes

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) a câștigat trofeul pentru Excelență Profesională în Securitate 2020 pentru cea mai bună inițiativă de securitate cibernetică, cu studiul „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity”.

DESPRE ARASEC

 Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC) este o asociație științifică non-guvernamentală, non-profit, nealiniată politic, cu beneficiu public. Fondată în anul 2012, ARASEC a apărut ca o inițiativă dedicată promovării securității informației.

Scopul Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este promovarea și susținerea activităților de securizare a informației în concordanță cu normele legale în vigoare, precum și crearea unei comunități în domeniu care să permită schimbul de cunoștințe între specialiștii din mediul instituțional, privat și academic din România, comunitate care să adere la următoarele valori:

  • investiția continuă în propria educație;
  • deschiderea către noile metode de securizare a informației;
  • implicarea în combaterea fenomenului de criminalitate informatică;
  • focalizarea pe fapte;
  • preocuparea pentru excelență.

 Viziunea asociației este de a promova cercetarea și educația în domeniul securității informației, precum și de a contribui la crearea și difuzarea cunoștințelor și tehnologiei în domeniu. ARASEC are o reprezentare importantă la nivel național, reunind cadre didactice și cercetători din universitățile și instituțiile românești, doctoranzi, masteranzi sau studenți.

DESPRE STUDIU

 Studiul „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity (Considerații privind provocările și viitoarele direcții în securitatea cibernetică), a fost realizat cu ocazia Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, sub egida Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC), cu sprijinul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) și Centrului Național Cyberint din cadrul Serviciului Român de Informații.

Studiul „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurityreprezintă un exercițiu de cooperare al unor entități din sectorul public, privat și academic, pentru dezvoltarea unui cadru de referință privind educația, inovarea, cooperarea și managementul resurselor umane în domeniul securității cibernetice și analiza provocărilor și direcțiilor strategice viitoare din acest domeniu.

Volumul reprezintă o colecție de lucrări organizate în două secțiuni: „Cybersecurity Framework” (Cadrul de securitate cibernetică) și „Cybersecurity Directions” (Direcții de securitate cibernetică). Prima secțiune conține 4 categorii ce joacă roluri critice în domeniul securității cibernetice: educație și conștientizare, inovare și cercetare, cooperare internațională și factorul uman, toate foarte importante pentru dezvoltarea unei culturi puternice de securitate cibernetică. A doua secțiune prezintă o viziune asupra viitoarelor direcții de securitate cibernetică, clasificate în securitate cibernetică națională, apărare cibernetică, reziliența cibernetică, criminalitate cibernetică, diplomație cibernetică și protecția datelor. Această separarea nu este ideală, dar este o realitate datorată complexității și diversității securității cibernetice, fiind necesar să se definească rolurile și responsabilitățile instituțiilor.

Articolele prezintă starea actuală în domeniu (priorități și acțiuni), tendințe, necesități și provocări curente, bune practici utilizate pentru rezolvarea unor probleme specifice, viitoare direcții și recomandări pentru îmbunătățirea stării actuale, precum și concluzii și perspective de dezvoltare ulterioară în domeniul securității cibernetice.

Mai multe detalii despre acest studiu pot fi găsite pe pagina web: https://www.arasec.ro/comunicate-de-presa/studiul-considerations-on-challenges-and-future-directions-in-cybersecurity/.

DESPRE TROFEU

Este o mare onoare pentru Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației să primească acest trofeu. Faptul că studiul „Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity” a fost lansat la Academia Română și prezentat la Comisia Europeană și Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, la Bruxelles, iar în final, obține trofeul pentru Excelență Profesională în Securitate 2020, subliniază importanța cooperării între mediul public, privat și academic.

Sperăm ca în viitor să apară tot mai multe inițiative în domeniul securității cibernetice, pentru îmbunătățirea culturii de securitate cibernetică și combaterea fenomenului de criminalitate informatică. Cunoașterea, pusă în practică printr-un efort comun, pentru beneficiul comun, reprezintă, în viziunea Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC), expresia cea mai bogată a educației în domeniul securității informației.

Ioan-Cosmin Mihai

Vicepreședinte ARASEC

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Lasă un răspuns