Plan ambițios de reformă a meseriilor și a salarizării din industria de securitate din Franța

Reading Time: 3 minutes

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

În urma dialogului social dintre patronatele (GES – Groupement des Entreprises de Sécurité) și sindicatele din industria de securitate din Franța, s-a creat un plan de reformă a meseriilor din acest domeniu și al unor sporuri de salariu diferențiate în funcție de nivelurile de calificare.

Acest plan care se va derula în perioada 2023-2034 și care va fi semnat de către cele două părți aderente la sfârșitul lunii martie urmează unui acord pe trei ani, semnat în cursul anului 2021 și care tocmai a expirat. Acest acord, încheiat între patronate și sindicate în 2020 în urma unor negocieri, a determinat o creștere salarială medie la nivelul industriei de securitate din Franța de 17%, ceea ce este foarte mult în cazul unei economii stabile și cu o inflație scăzută cum este cazul Franței.

Pentru noua creștere salarială discutată în cadrul negocierilor în curs, ambele părți au ajuns la concluzia că salariații nu pot primi salarii substanțial mărite decât în cazul în care arhitectura meseriilor, a competențelor și a parcursului carierei sunt puternic revizuite.

Meseriile recunoscute în Franța din domeniul securității private nu au mai fost revizuite de 20 de ani! Acum vor fi definite 11 categorii de angajați (agent calificat, specializat, expert, referent etc.), iar acestea vor permite și definirea meseriilor care încă nu sunt definite la ei, cum ar fi șef de obiectiv, agent de protecție apropiată, detecția eplozibililor, protecția locațiilor sensibile.

Agenții specializați, în special șefii echipelor de securitate la incendiu, șefii de post pentru instalațiile nucleare și operatorii de supraveghere video își vor păstra calificările speciale. Dar adăugarea unei a patra clase de angajare pentru acești agenți specializați, în locul celor trei existente, le va mări posibilitățile de evoluție în cadrul carierei și va da o mai mare profunzime clasificării meseriilor.

Noile formări profesionale sunt necesare atât pentru creșterea profesionalizării în meseriile existente, cât și pentru cele care există deja fără a fi repertoriate ca atare (șef de tură, intervenție mobilă, agent de magazin sau de filieră de distribuție), dar și pentru cele mai noi activități (șefi de obiectiv, detecția explozibililor cu câini etc.).

Această muncă realizată în comun de către organizațiile patronale și sindicale trebuie realizate în 2023 și 2024 și se referă mai ales la noile titluri u finalitate profesionale și pe noile certificări ale competențele complementare. Va fi de asemenea revizuit baremul de vechime, garantând în același timp nivelul primei pentru angajații care profită deja de acest dispozitiv. Apoi va intra în vigoare noul barem, pentru toți salariații (noi veniți și existenți) la 3 ani, 5 ani și 10 ani, cu 2%, 3% și 4%. Vechimea va fi menținută și în cazul schimbării clasei de angajare și va fi luată de la început doar în cazul trecerii de la statutul de agent de exploatare la agent specializat.

Ceea ce propune de fapt acest proiect de acord va permite o mai bună recunoaștere și valorizare a agenților cu experiență în raport cu noii veniți.

Dar și noii veniți vor fi salariați la un nivel cu 8% peste salariul minim pe economie, în timp ce mai multe meserii, insuficient recunoscute vor primi un spor de până la 18% față de salariul mediu, iar creșterea medie va fi de 10%. Toate celelalte prime și majorări (ore de noapte, ore de week-end, ore de sărbători legale, ore suplimentare etc.) vor fi calculate la aceste noi salarii convenționale. Creșterea va fi independentă de negocierile anuale obligatorii care vor începe în anii următori.

A fost pus la punct un calculator al avantajelor aduse de aceste modificări, care este gratuit și disponibil pentru toată lumea pe site-ul GES.

Și sunt deja date câteva exemple referitoare la nivelurile de salarizare obținute în urma acestor modificări:

 • Agent de securitate confirmat (coeficient 130): +8,3%;
 • Agent de securitate conducător de câini de serviciu (coeficient 140): +10,4%;
 • Agent de securitate în magazin pentru prevenirea furturilor (coeficient 130): +13,7%;
 • Operator de securitate specializat pentru securitate aeroportuară (coeficient 160): +8,2%;
 • Agent de securitate mobil/intervenție (coeficient 140): +18,4%;
 • Agent de securitate în magazin în spatele caselor (coeficient 140): +18,4%;
 • Agent de securitate operator recepție și control acces (coeficient 140): +18,4%.

Dacă acest acord va reuși să fie semnat de către partenerii sociali până la sfârșitul acestei luni, modificările vor intra în vigoare de la începutul anului viitor, în ianuarie 2024, și de acolo vor continua să facă să evolueze sectorul securității private.

Vă reamintim că, în condițiile organizării jocurilor olimpica la Paris în 2024, Franța se confruntă cu o penurie de agenți de securitate calificați de peste 15.000 de oameni.

Referitor la viitoarele negocieri anuale obligatorii, acestea au fost impuse printr-o directivă europeană pentru încurajarea dialogului social și vor fixa salariile minime pe sectoare de negociere și nu la nivel național, prin discuții între patronatele și sindicatele reprezentative din fiecare sector începând din 2025.

Așa cum am explicat în articolul de săptămâna trecută, industria securității private din România, în urma negocierilor purtate de către dl. Badea, Președintele Federației Serviciilor de Securitate, la Ministerul Muncii, a primit un sector distinct de negociere, sectorul 35, stabilit prin hotărârea de guvern care a intrat în vigoare la începutul acestei luni, iar Federația Serviciilor de Securitate a semnat deja un acord privind viitoarele negocieri cu Federația „Protector” a Sindicatelor din Industria Securității Private. Pentru mai multe detalii despre dialogul social din România și în special din sectorul securității private, vă invităm să accesați secțiunea dedicată acestui subiect pe site-ul FSS.

 

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Lasă un răspuns