ARIS – prima asociație a industriei de securitate – sponsorizează din nou OSPA

Reading Time: 3 minutes

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Asociația Română pentru Industria de Securitate – ARIS a fost înființată în anul 2002. Este prima și cea mai veche structură organizată a industriei de securitate și reunește companii și specialiști din sectorul securității private din România.

Cele mai importante obiective ale asociației sunt informarea corectă a opiniei publice în legătură cu locul și rolul industriei de securitate privată în societatea contemporană, precum și elaborarea și menținerea unor standarde profesionale ridicate în cadrul industriei, organizarea de cursuri de instruire profesionale menite să ridice standardul de calitate al operatorilor de securitate.

În acest sens, asociația este deschisă tuturor celor care activează în domenii ce țin de industria de securitate, fie că sunt specialiști persoane fizice sau societăți de pază ori de instalări de echipamente de securitate.

De asemenea, ARIS este preocupata de asimilarea în țara noastră a experienței și expertizei internaționale prin inițierea și menținerea de contacte și legături cu organisme internaționale care activează în sfera industriei de securitate din străinătate.

ARIS este membră fondatoare a Federației Serviciilor de Securitate (FSS) din România. Scopurile FSS coincid cu cele ale organizațiilor patronale membre, dar sunt promovate de o singură structură și acestea se referă la reprezentarea, susținerea, apărarea și promovarea intereselor comune în relatiile cu autoritățile publice, cu organizațiile sindicale, ale organizații neguvernamentale, persoane juridice și persoane fizice interesate.  FSS este afiliată la Confederația Patronală din Industrie, Construcții, Agricultură și Servicii – CONPIROM, structură patronală de nivel superior reprezentativă la nivel național. Prin intermediul CONPIROM, membrii ARIS sunt prezenți în structuri de dialog social la nivel național, Consiliul Economic și Social, Comitetele pentru Dialog Social de la Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura Braila, Prefectura Mehedinti, Inspectoratul Teritorial de Muncă București.

Din februarie 2006 ARIS este membru asociat  a Confederației Europene a Serviciilor de Securitate – CoESS cu sediul la Bruxelles. CoESS  este o structură asociativă de tip patronal,  ce cuprinde organizații reprezentative ale industriei de securitate din țări ale Uniunii Europene. CoESS  activează pe lângă instituții ale Uniunii Europene în direcția armonizării standardelor și legislației care guvernează industria de securitate la nivelul Uniunii Europene precum și promovarea dialogului social între angajați și angajatori în interiorul Industriei de Securitate. Incepând cu 1 iunie 2013 ARIS (singura organizație din România) este membru activ CoESS cu drepturi depline .

Membrii ARIS sunt implicați în 6 comitete de lucru ale CoESS: Coeziune, Pază, Securitate Maritimă, Dialog Social, Infrastructuri Critice și Drone.

ARIS s-a implicat activ în proiectele  CoESS:

 • Susținerea dialogului Social în cadrul Sectorului Securității Private;
  • Un proiect derulat de CoESS cu finanțarea Comisiei Europene;
 • Foaia de parcurs Viena:
  • Un proiect inițiat la nivelul Comitetului pentru Coeziune cu scop de cercetare și informare asupra celor mai importante aspecte ale Sectorului Securității Private în Uniunea Europeana.
  • Cartea Albă care cuprinde patru subcapitole, respectiv, Formarea profesionalăPoliția și Securitatea Privată (capitol redactat de dl. Gabriel Badea, președintele ARIS), Parteneriatul public-privat și  Dialogul Social în securitatea privată.
 • Competiția Neloială în Sectorul Securității Private
  • Un alt proiect derulat la nivelul Comitetului de Coeziune cu scop de cercetare și informare;
  • Proiectul s-a desfasurat sub coordonarea ARIS;

Pentru mai multe detalii privind activitatea CoESS vizitati website-ul lor www.coess.org.

Colaborari cu organizații similare la nivel internațional:

 • În perioada 2016-2018, ARIS a participat împreună cu asociațiile profesionale ale securității private din Croația, Macedonia de Nord, Norvegia și Slovenia în cadrul unui proiect ERASMUS+ pentru dezvoltarea competențelor de bază ale agenților de securitate.

Parteneriate cu organizații similare la nivel international:

 • Din anul 2009 ARIS are un acord de colaborare cu The International Professional Security Association din Marea Britanie;
 • Din anul 2019 ARIS este parteneră a Asociației pentru Securitate Corporatistă din Ucraina.

Încă din 2016, ARIS s-a implicat activ în organizarea și susținerea Galelor OSPA România fiind de două ori sponsor direct și de mai multe ori prin intermediul membrilor săi!

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Lasă un răspuns