ARIS – Etică, Profesionism, Comunitate

Reading Time: 3 minutes

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Așa cum rezultă chiar din denumire, Asociația Română pentru Industria  de Securitate (ARIS) reprezintă și promovează interesele companiilor și profesioniștilor din industria securității private din România.

Apărută acum mai bine de 22 de ani, a fost prima structură asociativă din acest domeniu, aflat și el la începuturile sale într-o țară care, la rândul ei trecea printr-o tranziție dificilă de la comunismul totalitarist la o societate deschisă de tip democratic și la o economie bazată bazată pe libera inițiativă și pe principiile economiei de piață liberă.

Într-o vreme când în România încă nu prea se știa ce înseamnă „securitatea privată” sau aceasta era confundată cu diverse manifestări ale lumii interlope, foarte activă în acea perioadă, înființarea ARIS și apoi a celorlalte organizații patronale și profesionale din domeniu a însemnat un prim pas pe drumul profesionalizării și pe calea construirii unei conștiințe profesionale, a unui cadru adecvat  de competențe și cunoștințe profesionale și, nu în ultimul rând, a unui ansamblu de valori etice și morale specifice domeniului.

De la începuturi ARIS a fost conștientă de menirea sa, permanent căutând să dezvolte și să aducă în România teorie și bune practici din țările în care securitatea privată avea mai multă istorie în spate și era deja consacrată ca un domeniu economic esențial.

ARIS a fost organizația care  în anul 2006 a organizat prima conferință internațională consacrată Securității private în Romania, în care au fost prezentate bune practici la nivel european în ceea ce privește dialogul și cooperarea dintre sectorul privat de securitate și instituțiile de stat cu atribuții în domeniul siguranței și ordinii publice.

Pe baza parteneriatului semnat atunci cu The Internațional Security Institute din Marea Britanie, ARIS a organizat pentru prima oară în România un curs de managementul securității private acreditat internațional.

După ce în anul 2007 a devenit membră a Confederației Europene a Serviciilor de Securitate (CoESS) a dezvoltat parteneriate și colaborări cu alte organizații naționale și internaționale din domeniul securității. A participat la conferințe, seminarii și expoziții pentru a prezenta expertiza românească în domeniu și pentru a învăța de la cele mai bune practici la nivel global. Mai mult decât atât ARIS a fost participant, dar și lider, în proiecte de cercetare derulate de CoESS, cercetări care au vizat teme actuale și de mare interes pentru sectorul securității private: cadrul legal de reglementare, concurența neloială, criza de personal și criza de competențe.

Prin calitatea sa de membru al CoESS, ARIS  beneficiază de oportunități de networking, schimb de informații și de colaborare la nivel european. CoESS oferă un cadru pentru dialog și cooperare între asociațiile sale membre, inclusiv ARIS, permițându-le să abordeze împreună probleme comune și să influențeze dezvoltarea politicilor și standardelor care afectează industria de securitate la nivelul Comisiei Europene și al altor factori de decizie și instituții ale Uniunii Europene.

ARIS este foarte implicată și în inițiative regionale în domeniul securității. A stabilit contacte cu asociații și organizații similare din Serbia, Croația, Macedonia de Nord, Slovenia, Bosnia Herțegovina, cu care de altfel a semnat la Zagreb, în 2022, un acord de regional de cooperare. Împreună cu aceste organizații, ARIS a participat în două programe ERASMUS+  pentru dezvoltarea capabilităților resurselor umane în domeniul securității private.

Pe plan intern, trebuie evidențiată contribuția ARIS în dialogul constant cu autoritatea de reglementare și alte instituții ale statului, alături de celelalte organizații ale Federației Serviciilor de Securitate, a cărei membră fondatoare este.

Dar tot pe plan intern, foarte importantă este susținerea ARIS pentru programul OSPA (The Outstanding Security Performance Awards) un program care recunoaște și promovează excelența profesională în domeniul securității private și prin aceasta, fixează acele repere ale profesionalismului și ale eticii profesionale și standardelor morale la care toți cei care lucrează în acest domeniu special  ar trebui să aspire.

De fapt, aducerea acestui program internațional în România (prima și deocamdată singura țară din estul Europei) are la bază relațiile și parteneriatul pe care ARIS le-a dezvoltat de-a lungul timpului cu organizațiile similare din Marea Britanie.

De la prima ediție din 2016 și până la ultima din acest an, ARIS s-a implicat în organizarea OSPA România, a fost sponsor sau a fost și una și alta.

Angajamentul ARIS față de acest program, care a promovat specialiștii din securitatea privată românească în toată lumea, este de fapt în consonanță cu valorile și obiectivele pe care această organizație le-a urmat încă de la înființarea sa, acum 22 de ani, și le va urmări cu consecvență și de acum încolo: servirea intereselor legitime ale comunității profesionale, creșterea nivelului de profesionalism, susținerea unui comportament profesional și de business etic și moral în domeniul securității private din România.

Please follow and like us:

  • 0
  • Share

Lasă un răspuns