Poziția CoESS în legătură cu inteligența artificială

Reading Time: 3 minutes

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Confederația Europeană a Serviciilor de Securitate (CoESS) a lansat o largă consultare în rândul membrilor săi pentru a pregăti un document programatic ce va fi înaintat Consiliului și Parlamentului European.

În primul rând CoESS este mulțumită de îmbunătățirile aduse de cele două instituții propunerii Comisiei Europene referitoare la un act de reglementare a inteligenței artificiale la nivelul Uniunii. Propunerile celor două instituții, care ar trebui menținute și în documentul final, reflectă în mare măsură recomandările CoESS lansate printr-o luare de poziție la sfârșitul lui 2021.

Referitor la eforturile de reglementare ale celor două instituții europene, CoESS evidențiază trei direcții de o importanță covârșitoare:

 1. Îmbunătățirea certitudinilor legale pentru mediul de afaceri

Mai multe propuneri sunt aplaudate de CoESS pentru că au scopul de a clarifica definiții și de a întări certitudinile legale ale mediului de afaceri, cum ar fi:

 • Excluderea verificării biometrice și a sistemelor de autentificare care au scopul confirmării identității unei persoane fizice cu singurul scop de a avea acces la anumite servicii, la un dispozitiv sau la niște locații. CoESS propune ca aceste prevederi să fie păstrate atât în Descrieri, în Prevederile Generale și în Anexe.
 • Definiția utilizatorului (art. 3.4). CoESS consideră că utilizarea termenului de „agent de implementare” (deployer) în loc de utilizator (user) este mai potrivită și recomandă păstrarea acestuia în documentul final.
 • Definirea autorităților de aplicare a legii (art. 40). Ambele entități respectă realitatea în legătură cu cadrul de reglementare a securității interne din statele membre și includ acele entități care coordonează activitățile în numele autorităților de reglementare în definiție. Se recomandă și păstrarea acestor prevederi.

Totuși, raportul Parlamentului European, în contrast cu abordarea generală a Consiliului, nu reușește clarificarea cazului în care un user/deployer devine furnizor. În cazul păstrării acestui articol trebuie clarificat acest caz în următorul prin tratarea utilizatorilor doar ca furnizori pentru a fi obligați să se conformeze anumitor prevederi, mai ales atunci când introduc pe piață pentru prima oară sisteme de inteligență artificială de mare risc pentru care furnizorul inițial nu a realizat deja evaluarea de conformitate.

 1. Elemente de siguranță pentru garantarea inteligenței artificiale controlate de om și supravegherea calitativă a acesteia

Ambele documente întăresc pertinența și proporționalitatea în privința preveerilor referitoare la supravegherea umană și subliniază importanța folosirii doar a unui personal calificat și competent pentru supravegherea inteligenței artificiale. Convingerea CoESS este că utilizarea unui personal pregătit corespunzător reprezintă baza și cheia pentru sistemele IA centrate pe ființa umană.

 1. Implicațiile IA pentru siguranța publică

CoESS este convinsă că pe măsură ce va fi permisă introducerea acestor tehnologii în cadrul autorităților de aplicare a legii din Uniunea Europeană, prevederile suplimentare referitoare la obligativitatea supravegherii umane asupra sistemelor de identificare biometrică de la distanță vor ajuta la creșterea încrederii în tehnologie. În precedenta luare de poziție, CoESS a îndemnat statele membre să pună la punct o calificare formală și un cadru obligatoriu de licențiere pentru a garanta respectarea prevederilor legale atunci când asemenea tehnologii sensibile sunt utilizate pentru scopuri specifice în circumstanțe extraordinare.

 1. Echilibrarea competenței și valorii adăugate atunci când se introduc sarcini administrative suplimentare pentru cei care implementează sisteme IA de mare risc.

În special Raportul Parlamentului European introduce noi obligații pentru cei care implementează sisteme IA de mare risc care ar trebui să se bazeze în fiecare caz pe ceea ce este necesar pentru creșterea transparenței în utilizarea inteligenței artificiale.

Confederația Europeană a Serviciilor de Securitate (CoESS) este o organizație patronală care reprezintă sectorul securității private la nivel european. CoESS este partenerul de dialog social al Comisiei Europene pe probleme de securitate privată și în această calitate participă la discuțiile privind acte normative europene, standarde și politici care privesc sectorul nostru la nivelul Uniunii Europene. CoESS grupează asociații și organizații patronale ale sectorului securității private din 28 de țări europene.

În România reprezentantul CoESS este Asociația Română pentru Industria de Securitate – ARIS, cea mai veche organizație profesională și patronală a industriei de securitate românești.

Please follow and like us:

 • 0
 • Share

Lasă un răspuns